OmvärldsbevakningPersonligtvardagVetenskap

TAKE TIME and MAKE CONNECTIONS

Seymour Papert var forskare inom vetenskapsområdet ”forskande lärande” och är en tungviktare inom sitt gebit (dog 2016). En av hans lärofäder är Jean Piaget som bl.a sagt: ”Att hitta på är att förstå…”. Om man förstår någonting, då kan man också utveckla detta och bl.a ställa de rätta frågorna som gör att man bygger vidare i sina kunskaper och erfarenheter.

Papert matetiska råd (som lyder som denna artikels rubrik) ger oss två nycklar till det som kallas forskande lärande. Råden gäller både barn och vuxna (tack för det!). När du ska ta in nya fakta och lära något eller utveckla nya områden i ditt liv, lyd det första rådet: Take your time! Låt det ta den tid som behövs. Smält intrycken, låt de nya referenserna bli ett med dig, låt ”…ordet bli kött…” i dig. Detta måste få ta tid. Allt har sin tid och måste få ha det.

En graviditet tar ca. 9 månader i anspråk. Jag tror ingen skulle vilja komma med den befängda idén att försöka snabba på processen – med snöpligt (och antagligen väldigt tragiskt) resultat. Jag tänker mig kunskaps- och lärandeprocessen på liknande sätt – den måste få ta tid! Både i skolmiljön och i livets hårda skola. Både i mänskligt som i andligt avseende. Tiden är Guds vän, lär någon ha sagt, och det får jag ta till mig just nu.

Att skapa ett nätverk (make connections) är det andra rådet Papert ger oss för forskande lärande. Jag funderar så här: plantera ett kunskapsträd med många grenar så att du har något att hänga upp dina nya kunskaper på. Det jag kallar tentainlärning är ganska fruktlöst, eftersom dessa kunskaper liksom hänger i luften och vi tappar bort dem ganska lätt. Kan du istället låta ditt livs träd utgöra ett utgångsläge för dina studier, tror jag att du lättare kan bygga vidare. De egna associationerna och referenserna är mycket betydelsefulla i detta sammanhang. De är ditt livs grund. Lär för livet och inte för skolan; vikten av detta är en sak som livet har lärt mig!