LitteraturPersonligt

Färdiga människor

”Dessa ’färdiga’, dessa säkra som gå omkring bland oss iförda sin framgångs och sitt ansvars skinande rustning. Hur kan du låta dig irriteras av dem? Låt dem leva sin triumf – på det plan där den gäller!”

(Dag Hammarskjöld i Vägmärken)