HistoriaLästipsPersonligt

Evangelistsymbolerna i Nya Testamentet: människa, lejon, oxe och örn

Se gårdagens artikel: Evangelisterna i bibeln och deras symboler

Där kan vi bl.a. läsa följande:

Matteus – Ängel eller människa, symbol för den heliga inkarnationen (att Gud blev människa)
Markus – Lejon, symbol för kunglig makt
Lukas – Tjur (oxe), symbol för bön och offer
Johannes – Örn, symbol för inspirationen av den Helige Ande

Vi är alla människor, varken mer eller mindre. Människor med kropp, själ och ande. På det viset treeniga, på det viset lika den heliga gudomen, en fastän tre, tre fastän en. Människor med fel och brister, förmågor och vilja. Viljan att välja det goda, viljan att välja bort det onda. Människor som brottas med frågor och som segrar och förlorar. Människor som reser sig igen och som i sin utveckling går mot en helare världsbild, en helare insida där kropp, själ och ande harmonierar.

Vi är lejon med kraft att resa oss till motstånd mot det som vill attackera eller hota oss, mot det som vill förstöra och förgöra. Lejonet med mod och en hållning som inger respekt och eftertanke. Jesus kallas ena stunden för Juda lejon och i andra stunder Guds lamm som bär bort skulden från mänskligheten. Ingen motsägelse. Ibland är vi kallade att vara lamm som ”är tysta inför den som klipper det”, men lika ofta träder lejonet i oss fram. När vi behöver stå på oss, inte ge oss, gå till motangrepp och inte bara stillatigande ta emot det vi inte ska ta emot. Falska anklagelser, andra som vill sätta sig på oss, oförståndet eller dumheten som ibland talar till oss. När vi behöver sätta gränser omkring oss, precis som ett lejon gör. Vi har sett det, vi har hört det, vi har förstått det. Ett lejon är symbolen för: hit men inte längre. Och andra får bara lov att respektera det, vare sig de vill det eller inte.

Vi är oxar som kämpar och sliter. Oxar, eller tjurar som drar och stretar på. Oxar, som inte ger efter för minsta motstånd. Oxar som är starka och som fortsätter, sätter ner klövarna i smutsen och dyn och går framåt, oavsett hur det känns. Oxar med naturlig och inneboende styrka som används i det godas tjänst. Vi är dragdjur som viktiga uppgifter kan läggas på och vi går in under tyglarna och bär och vi drar och vi har riktningen klar för oss: framåt. Bönens väg är oxens. Som inte ger upp. Som fortsätter. Det är nedlagt i dess natur. Det är själva andan hos en oxe. Ett inre driv som inte är påklistrat från utsidan, nej det finns bara där, djupt på insidan.

Vi är örnar som är födda med egna vingar. Vi kan sjunga ”oh lift us up where we belong, where the eagles fly on a mountain high” – och veta att det är sant! Vi hör hemma där: födda till örnar med förmågan att höja oss över omständigheter och dunkla dalar. Vi kan lyftas och se nya horisonter och perspektiv. Vår skapare släppte oss över kanten när vi var mogna för det, och han visste att vi klarade av det: vi kan flyga, vi kan det av den enkla anledningen att förutsättningarna finns inom oss. Han säger: ”jag kan inte säga mer nu, ni skulle inte klara av att bära det, men Han (Anden) ska lära er om allt och undervisa er om allt när tiden är inne”. En förmåga att lyssna inåt, lyftas uppåt, vandra framåt och se det andra inte ser, höra det andra inte hör, lyftas till höjder vi inte trodde var möjliga.

Dessa fyra symboler kan hänföras till dig som tror på Gud och överlämnat ditt liv i Jesu händer. Vi har dessa fyra olika delar eller områden inom oss. Jag vet inte om det går att överföra till alla människor, men den som sträcker sig till Jesus har i alla fall en möjlighet att leva ett så överflödande liv att alla dessa olika karaktärsdrag kan leva sida vid sida. Och detta av den enkla anledningen att han i sitt liv visar att de fyra karaktärsdragen kan finnas på samma gång i sund symbios.