etymologi

Street, road, lane, avenue, way – vilket är vilket?

To pave the way = att bana vägen (för något eller någon).
Jfr även ordet pavement (trottoar, gångbana).

Ordet street har sitt ursprung i det latinska strata (som betyder ”asfalterad väg” – förkortning från via strata); Det är således relaterad till stratum och skiktning . Antika grekiska stratos betyder armé; Greker byggde ursprungligen vägar att flytta sina arméer. Jämför med bosättningar utmed dessa vägnät kallades ofta något med Stretton. Här kan vi tänka på  William Shakespeares födelsestad Stratford upon Avon. Under medeltiden, var en väg (road) som hade en beläggning en gata (street). Beläggningen kunde vara kullersten, asfalt, betong m.m. Det avgörande är att vägen har något sorts skikt, då är en road en street.  Jfr. också med ordet autostrada = en väldigt stor, bred och körvänlig väg (man skulle kunna säga: automobilstreet).

Ordet highway kommer sig av att det ofta är fråga om stora och breda vägar som går i ett eget plan, gärna över andra mindre vägar och trafikleder, och översätts oftast med motorväg.

Lane = körfält, fil, körbana.

Avenue (aveny) = en gata eller väg, vanligtvis en genomfart som går i rät vinkel mot gatorna i ett nätverksmönster eller rutmönster. Ofta kan det också vara fråga om en rak väg med en rad av träd eller stora buskar löper längs varje. I New York finns avenues (går i syd-nordlig riktning) och streets (går i öst-västlig riktning).

Kanske finns världens mest kända övergångsställe på Abbey Road i London, där Beatlesmedlemmarna blev fotograferade till sin LP-skiva med samma namn: Abbey Road. Skivan kom ut 26 september 1969.