LästipsOmvärldsbevakningPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Nya ord 2016 (2)

Språkrådet ger varje år ut en lista över nya ord som tillkommit och som använts frekvent under året. Det kan vara det talade ordet, det tryckta ordet eller ord som förekommer som kultur- eller nyhetsfenomen. Vi kan med fog konstatera att orden ger uttryck för samhället och samhällsutvecklingen (kanske även -invecklingen) i vår omvärld. Och en del ord är dagsländor, som kommer detta år och dör under nästa, men de ord som Språkrådet tar med i listan är förmodligen ord som kommer att hänga med ett tag. Nedan är hela listan över nya ord:

NYORDSLISTAN 2016

Annonsblockerare: Program som förhindrar att annonser visas på internetsidor.
Blippbetalning: Kontaktlös kortbetalning.
Blåljuspersonal: Anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, sjukvård och brandkår.
Cirkulär ekonomi: Kretsloppsbaserat sätt att driva företag som bland annat skapar så lite avfall som möjligt.

Det mörka nätet: Krypterad del av internet som inte kan hittas med vanliga sökmotorer.
Dylanman: Man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl.
Egenanställningsföretag: Företag som sluter avtal med frilansare som går ut på att frilansarna ska kunna fungeramer som anställda än som egenföretagare.
Ekodukt: Bro som håller ihop ekosystemet på ömse sidor om en väg och gör det möjligt för vilda djur att passera.

Enkortsdator: Dator som utgörs av ett enda kretskort och som säljs utan låda, tangentbord och skärm.
Filterbubbla: Individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar.
Fomo: Oro för att missa något särskilt intressant eller roligt.
Fredsring: Manifestation där deltagarna håller varandra i hand för att bilda ett symboliskt skydd runt ett objekt.

Frågestrejka: Låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och om kvinnor.
Förpackningsfri: Som säljs utan förpackning.
Förstärkt verklighet: Upplevelse som skapas genom att den verkliga miljö man befinnersig i kompletteras med datorgenererade inslag.

Ghosta: Göra slut med någon genom att sluta ge ifrån sig livstecken.
Gigekonomi: Ekonomi som bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar.
Grindsamhälle: Inhägnat bostadsområde som är stängt för allmänheten.
Influerare: Person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang
Kompetenstrappa: Utvecklingsprogram för anställda som syftar till att göra arbetsplatsen mer attraktiv.

Korsspråkande: Samtidig användning av en persons samtliga språk, till exempel i samband med inlärning.
Kroppsaktivism: Ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper.
Lånegarderob: Ställe där man kan låna kläder i stället för att köpa dem.
Läslov: Lov på hösten när elever förväntas läsa extra mycket.

Matsvinnsbutik: Livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras säljs till låga priser.
Medborgarforskning: Forskning som bedrivs med hjälp av allmänheten som till exempel samlar in material.
Mukbang: Internetsändning där någon äter och samtidigt talar med sin publik.
Paddeltennis: Idrott som kan beskrivas som en blandning mellan tennis och squash och som spelas i dubbellag

Pappafeminist: Man som anammar feministiska ideal efter att ha blivit far till en flicka
Parasport: Idrott som utövas av personer med funktionsnedsättningar
Poke: En sorts sallad med rå fisk
Pokenad: Promenad där man spelar Pokémon Go

Preppare: Person som förbereder sig för att kunna överleva en samhällskatastrof
Proteinskifte: Förändring av matvanor som går ut på att byta ut kött mot pro­teinkällor som har mindre påverkan på klimatet
Samlarsyndrom: Sjukligt tillstånd där samlandet övergår vad som kan anses vara normalt
Skamma: Få någon att känna skam

Ställa frågor: Utmana motståndaren genom att spela på ett sätt som ställer försvaret inför svåra beslut (mest i fotbollsmatcher)
Trumpifiering: Förändring av den politiska debatten i riktning mot en retorisk stil där man säger sådant som får uppmärksamhet utan att ta hänsyn till konsekvens eller fakta
Uberisering: Samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanteras med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster med varandra

Utpressningsprogram: Datorprogram som används av utpressare för att låsa en dators hårddisk i syfte att kräva användaren på pengar
Vuxenmålarbok: Målarbok för vuxna
Växtmjölk: Mjölkliknande dryck tillverkad av vegetabiliska produkter
Äggkonto: Anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter

källa: http://www.svt.se/kultur/har-ar-arets-nya-ord-1