etymologiHistoriaSpråkvetenskap

Artefakt

Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder ”konstgjort föremål”.

Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor. Gamla föremål eller helt nytillverkade.
(källa: Wikipedia)

Grattis till dig som gjort något, som du kan kalla ett konstgjort föremål! Du har skapat en artefakt! Det är ett faktum! Emils bössa t.ex. Eller en trägubbe. Eller en svetsad järnkonstruktion. En artefakt.

Exempel på  två artefakter:
stenåldersyxa och stenålderskniv.