Lästipsmiljöbeskrivning

De fattigas hemort

En intresseväckande introduktion av en stor samtidsskildrare, Denise Mina, skriven av Christer Enander (nedan referat av hans artikel, lägg märke till det vackra, originella och tidlösa språket han använder i sin beskrivning):

De fattigas hemort
Det är en stad i staden – en enklav av entropi* – det är de fattigas och förlorades hemort. Garnethill heter ett av dessa områden där tiden frusit fast i väggarna och välfärden drivits på flykten. Det ligger på den högsta av Glasgows bergskullar och staden breder ut sig nedanför som ett lockande löfte om hägrande möjligheter och oinfriade utfästelser om en tillvaro som är bättre och rikare och helare. Margaret Thatcher har med en bödels kyligt stillsamma temperament hyvlat ner och skurit bort alla marginaler. De som inte passar in, åker ut. Antingen etablerad medelklass med egen villa och stadigt lönekonto eller dagen moderna motsvarighet till fattigstugan. Däremellan finns inte längre några alternativ. De brittiska öarna har snabbt blivit ett land i social upplösning där allt fler faller över stupet, ner i öppen ekonomisk misär. Människor som tidigare hjälpligt kunde hanka sig fram sitter fast i en rundgång av arbetslöshet, urholkade eller indragna bidrag, halvsvält och kriminalitet och apatisk misströstan. 

Där uppe på kullen, i Garnethills avskilda och upphöjda elände, bor Maureen O´Donnell i en luggsliten liten etta. Hon är ung. Hon är ovanligt smart. Hon ser bra ut. Hon borde ha framtiden framför sig. Den borde ligga där öppen och inbjudande, orörd och full av möjligheter. […]

Men Maureen O´Donnell befinner sig i permanent krigstillstånd. Hon ligger i krig med hela den påträngande, klibbiga och genomfalska omvärlden, en omgivning som ständigt tycks utgöra ett oklart och odefinierat hot. Hon befinner sig också, dessvärre, i krig med sig själv. Vreden sjuder i henne, kokar som lava från en inre vulkan. Vreden är kanske också det enda som förmår henne att fortsätta leva och inte resignera och ge upp.

(ur Christer Enanders artikel: En stor samtidsskildrare – Denise Mina (1966-), sid. 161-162)

—————————–

Boken Död i Garnethill är mycket läsvärd.
Den är den första i en trilogi om Garnethill och Maureen O`Donnell.

*Entropi: Begreppet entropi kan illustreras med ett stökigt rum: I ett fullständigt städat/ordnat rum kan varje sak bara finnas på en plats, det vill säga det finns bara ett sätt att ställa alla saker i rummet så att det har egenskapen att vara fullständigt städat. I ett stökigt rum spelar det ingen roll om en viss bok står till höger eller vänster i bokhyllan; rummet är i alla fall lika stökigt. Rummets entropi är antalet sätt man kan ställa saker för att uppnå en viss stökighetsnivå. Ju stökigare rummet är, desto fler ställen kan de ligga på och desto högre entropi får rummet.