Personligt

Förståelse vs. fruktan

Marie Curie

Att sluta frukta något handlar om att våga ta fram det ur garderoben och möta det som jag varit rädd för. Och när jag väl lärt mig förstå vad det var som gömde sig i garderoben, behöver jag inte frukta för det längre. Det mister sin kraft när insiktens ljus träffar dess yta, dess yttre och dess inre.