HumorPersonligt

Bli inte gammal

Bli inte gamla, oavsett hur länge ni lever. Sluta aldrig att stå som nyfikna barn inför det Stora Mysterium vilket vi fötts in i.

(Albert Einstein)