geografiMiljöskildringplatser

Hjoggböle

Hjoggböle, by i Bureå socken, Skellefteå kommun, mittemellan Skellefteå och Burträsk vid länsväg 364, 20 kilometer åt vardera hållen. Numera har man dragit länsväg 364 runt byn. Byn är indelad i flera delar: Västra Hjoggböle, Östra Hjoggböle, Hjoggböleliden, Hjoggböleforsen, Falmarksheden och Sjön (där Hjoggböles fotbollsplan, ett bönhus och P.O. Enquists föräldragård ligger).

Hjoggböle ligger i Bureå socken och skoldistrikt, och är numera den enda byn inom skoldistriktet som har en egen byskola. Byn har under några år i mitten av 2000-talet haft egen ”lokaltidning”, Byaskvaller.