PersonligtSpråkvetenskap

Heta ord (14). Salighet.

Tomhet är något som många känner i våra dagar. Jag känner det precis nu. En själslig tomhet som gör något med mig. Den får mig att ställa frågor, den får mig att söka svar. Den tvingar mig till de eviga frågorna: varifrån kommer jag? Varför finns jag? Vart är jag på väg?

Tomheten är jobbig. Men den är också en god omständighet. Den som är tom kan fyllas. Han har förutsättningen att fyllas, för han är tömd på allt eget. Jesus säger i sin predikan på bergets sluttning:

Saliga är de som är fattiga i anden, de ska bli uppfyllda, Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, det ska bli mättade, Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. 
Salighet är ett gammalt ord för vårt moderna ord: Lycka. Lycklig på ett mycket djupt sätt. Oberoende av yttre omständigheter.

Lycklighet kanske vi kan mynta som ord och begrepp. Så förstår alla vad salighet innebär.

Aspö – tomhetens ö. Eller lycksalighetens ö?