Personligt

Heta ord (6). Långsamhet

Vi var på besök hos vänner i Östergötland och mannen i huset svepte i all hast förbi min äldsta grabb, vilket föranledde honom att när vi på tu man hand, utbrista: “varför har Per så bråttom”?
Trots sin låga ålder, ca 10 år ung, kunde han märka att Per (som heter något annat, och som lika gärna kan vara en kvinna) hade snabba steg och knyckiga rörelser och som barnet kunde uppfatta, hade brådska i stegen, och lätt stress i blicken, trots att vi bara skulle träffas och fika tillsammans. Och grabbens iakttagelse och känsla stämde, Per var inne i en väldigt stressig period i sitt liv. Stegen hade speed, blicken var lite flackande, orden kom snabbt och lite avkortade. Huvudrörelserna var snabba och fikat var snabbt överstökat.

Den där lilla upplevelsen kommer för mig ibland. Den är för mig ett levande exempel på hur det kan bli med oss om vi inte är vaksamma och uppmärksamma på vårt liv. Att vi hemfaller åt att bara springa omkring som yra höns och göra än det ena, än det andra, i ett aldrig avstannande tempo. Det är tillståndet då det inte finns några luckor för utandning och inandning, ställtid, paus, ett livets tankstreck – där vila och långsamhet ryms – utan allt kommer slag i slag, i en aldrig sinande ström. Det är givetvis inte bra. Allt kommer, hela tiden. Till slut kan man inte skilja på vad som är viktigt och/eller oviktigt, bråttom eller kan vänta till en annan dag.

Urskiljningsförmågan avtar, man får tunnelseende, man ser smalt, och hinner inte uppfatta detaljer och indikationer på det ena eller det andra. Perspektivet försvinner, färgerna grötar ihop sig, möjligheter att uppleva nyanser i tillvaron avtar alltmer. Ordet långsamhet känns krävande och understundom kvävande. Långsamhet känns fientligt, apart, stressande, fast på ett annat sätt än mot vad vi vanligen lägger i ordet. Långsamhet är utmanande och väckande. Det väcker mängder av känslor och tvingar mig till beslut. Långsamma beslut.

Och omvänt: beslutet att besluta sig för långsamhet måste tas långsamt. Ingen quick-fix.