Okategoriserade

Kupong och talong

Staffan Hammerman skriver så här på webbsidan Ordbruket.com:

När man löser korsord i olika tidningar så finns det ofta en tävlingskupong som man ska klippa ut och skicka in om man vill delta i tävlingen. Så långt är allting väl. Men om det står att man ska skicka in en talong, då är allt uppåt väggarna!

Ordet kupong kommer från franskans coupon och är bildat av verbet couper som betyder skära eller klippa av. Vi har det också i låneordet kupera. Man kan t ex kupera öron och svansar på husdjur och i kortspel kuperar man genom att ta de översta korten i högen och lägga resten ovanpå.

Kupong är alltså den del som man avskiljer och gör något med.

Talong däremot är det som blir kvar, t ex av ett biljetthäfte eller en kortlek efter given. Talong är alltså den del av korsordssidan som återstår när man klippt bort kupongen. Även detta ord kommer från franskan. Talon har betydelsen häl, klack, yttersta ände och även brödkant.

Det råder alltså ingen tvekan om att det är kupongen man avskiljer och skickar iväg och det som sedan kvarstår är helt enkelt talongen. Men det håller inte alla tidningar reda på. Förvirringen är närmast så total att, trots att det handlar om motsatser, har vi börjat acceptera kupong och talong som synonymer!