längtanLästipsPersonligtpoesi

Brev till ung poet

Uppmuntran till dig som har en konstnärlig ådra, har din håg åt det skapande hållet.
Följ ditt hjärta. Med tålamod och med evighetsperspektiv. 
Texten nedan är hämtad från en underbar liten bok med det inbjudande namnet: 
Brev till en ung poet (skriven av Rainer Maria Rilke)