etymologiSpråkvetenskap

Expedition

Ordet expedition kommer av latinets
ex = ut
ped = fot 

dvs. att gå ut från där man är.

Från dessa ord kommer latinets expedi’re = verkställa, avsända.

En expedition är en plats där saker och ting expedieras. Gäller vanligtvis offentlig verksamhet, såsom Församlingsexpedition, bilprovning eller dylikt.

Expedition kallas också åtgärden att sända ut en handling från ett sådant kontor. Föregångarna till de svenska departementen kallades tidigare expeditioner, och även efter dess omorganisation kallades departementscheferna expeditionschefer.

(källa: Wikipedia)