LästipsPersonligtSpråkvetenskapvardag

Bortom och hitom

Engelska: beyond (bortom)
Grekiska: hyperballo (eg. ”att kasta längre bort”)

Att tänka bortom de vanliga mallarna och gränserna. Att tänka bortom de vanliga begränsningarna och förutfattade meningarna. Att se längre. Att se större. Att se mera. Att se annat. Att kasta längre. Att kasta sig längre ut. Att få perspektiv och horisont.

Att ”liksom se den Osynliga”, som en känd person i Boken gjorde. Att upptäcka något som övergår mitt förstånd, liksom det sägs om Kristi kärlek. Att uppleva att något som jag inte trodde var möjligt faktiskt är det, för att det finns Någon som ”kallar på ting som inte finns, likasom om de funnes”.
Bortom det som ögat har eller kan se. Bortom det som örat har hört eller kan höra. ”Det inget öra har hört och vad inget öga har sett, det har Gud berett åt dem som älskar honom”.

Att få öppnade ögon och se vad som andra inte ser. Han (med stort ”H”) såg en värdig människosjäl där andra inte såg annat än en eländig tullindrivare och bedragare. Han såg en ärlig människa bakom orden: ”jag tror, hjälp min otro”. Han såg en pålitlig, bergfast personlighet i en människa som var lynnig i humöret, led av kraftiga känslosvängningar, använde överord om sig själv och nedlåtande tyckanden om andra. Han kallade en människodräpare som flydde ut i vildmarken och tillbringade 40 år där för att valla får och fick mogna på insidan, Han visste att David var en ”människa efter Guds hjärta” trots svek, stort svek, elakhet, själviskhet och en enorm skuldbörda, så höll Han honom i sin hand som en Mästare håller i och hanterar ett instrument och lockade fram de allra skönaste toner, han tog sig an förföljaren och gjorde honom till den främste av efterföljare, ja, t.o.m. till en av historiens mest lästa författare. Persongalleriet är fascinerande att betänka och betrakta.

Alla dessa personer visar på begreppet Bortom. Bortom det mänskliga. Bortom det omöjliga. Bortom det oväsentliga, bortom det hopplösa, bortom det skuldsatta, bortom ångesten och bortglömdheten. Bortom.

Och han som finns bortom, har kommit oss nära, hitom. Hitom det gudomliga skranket. Hitom den överväldigande strålglansen som lyser hitåt från solen. Hitom det som besjungs i orden ”bortom gyllne sol”, har Han kommit nära. Nära oss trots tvivel, trots fiendskap, upproriskhet, frågor, fördomar, misslyckade representanter för hans rike – nära oss. Nära oss i livet och i döden, nära oss i vardagen och på helgdagen.

Bortom och hitom. Vilka sköna ord. Tack.