OmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Enrollera

SYNONYMER FÖR ENROLLERA

1. Betydelse: värva: anställa, mobilisera, rekrytera, uppföra i rullorna, inskriva

2. Betydelse: förteckna: uppteckna, införa, anteckna, bokföra, katalogisera, notera, stansa, koda, markera, arkivera, immatrikulera, registrera

3. Betydelse: immatrikulera: anteckna i rulla, anteckna i matrikel, inskriva

4. Betydelse: antaga: ta i sin tjänst, ge anställning, engagera, ge engagemang, leja, städsla, städja, tillsätta, tillförordna, förordna, utnämna, utse, rekrytera, anställa

5. Betydelse: anställa: rekrytera, anskaffa, samla, utskriva, uppmobilisera, hyra, leja, tigga, bearbeta, preja, pressa, sjanghaja, värva

(källa: http://synonymer.woxikon.se)