längtanLitteraturPersonligt

Coitus abruptus

Kvinnohistoria: 

Jag skulle skriva en bok

Den skulle heta Coitus Abruptus
och handla om mitt liv.

men så ringde det.

(Ylva Eggehorn)

(Coitus Abruptus [eg. Coitus interruptus] betyder helt enkelt ofullbordat samlag eller att utlösningen inte sker inne i kvinnan, utan utanför).

När Eggehorn skriver sin dikt med detta innehåll, kan jag tänka mig att det handlar om ofullbordade liv, ofullbordade drömmar, ofullbordade livsmål. Dock tror jag inte att det enbart gäller kvinnor och deras liv och drömmar. Även män kan uppleva detsamma i sina liv. Att våga drömma, och att våga realisera det man drömmer. Till vilket pris? Den frågan är svår att besvara. Men jag vill uppmuntra både mig själv och dig, kära läsare, att våga drömma och våga leva din dröm. Kvinnan som dikten handlar om, ville skriva en bok om sitt ofullbordade liv, och då ringer telefonen och den ockuperar  (återigen) hennes värld, så att även drömmen om att skriva om sitt ofullbordade liv, förblir ofullbordad. Tragiskt. Orden skakar om mig. När och om jag vågar ta dem till mig. Jag har bestämt mig. Att våga.

Ta livet på allvar. Nu. 2016.