OmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Cantus

En cantus (latin för ”sång” härstammar från cantare) är en aktivitet arrangerad av belgiska, holländska, franska, Baltiska och andra studentorganisationer och studentföreningar. En cantus handlar främst om sjunga traditionella sånger och dricka öl. Det styrs av strikta traditionella regler. Användningen av detta går tillbaka århundraden. (källa: Wikipedia)

Jämför även orden cantare och kantat.

På Wikipedia läser jag: ”Kantat (av lat. canto ”sjunga”, it. cantare) betecknar en måttligt lång komposition skriven för solosång, kör och orkester, med berättande text. Kantater har oftast flera satser. En kantat kan vara profan (kammarkantat), men ett betydande antal kantater är skapade inom det sakrala området (kyrkokantat).”

Funderingar kring ordet Cantus kom till mig i söndags när jag tittade på TV-sänd gudstjänst från Arnäs, Örnsköldsvik. Kören som sjöng kallade sig Cantus. Och de sjöng väldigt vackert, rödklädda och tonrena.