djurNaturOmvärldsbevakningväxter

Letargisk

Ett – för mig – nytt ord stod på ett av bokbladen i Gunnar Edmans bok Grundvattenkällan. Jag forskade lite omkring ordet. Det används i medicinska eller biologisammanhang där man talar om Letargi som ett tillstånd. I Edmans bok kommer ordet till användning när han skriver om naturens rytm på årsbasis, där djur och växter går in i sin vinterdvala, djurens puls och kroppstemperatur (hos exempelvis björnar och igelkottar) går ner till ett minimum och kroppens funktioner går på extrem sparlåga för att den energi som djuren lagrat i form av fettreserver ska räcka hela vintern. Och hur växter har en liknande förmåga att gå på lågvarv och omsluta sig av olika skydd, t.ex. fjärilarnas puppor. Tillståndet de kommer in i kallas för letargi.

Begreppet förekommer även i mänskliga sammanhang när en onormal trötthet inträder med en påtaglig nedsättning av den mentala förmågan. Dock ej medvetslöshet. Det är ett tillstånd av allmän trötthet, med minskad vakenhet. Många är de som vittnar om ett sådant tillstånd med försämrad koncentrationsförmåga, inre splittring och oförmåga att komma ihåg saker, bokade tider eller personer. Ofta i samband med emotionell trötthet, som det heter nuförtiden. Utbrändhet tidigare. Letargi på fackspråk.

Jämför även med begreppet Fatigue, som är ett närbesläktat fenomen.

Läs mer:
>>https://sv.wikipedia.org/wiki/Letargi
>>https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatigue