OmvärldsbevakningPersonligtSpråkvetenskap

Glitch

En glitch är ett programvaru- eller maskinvarurelaterat problem som oavsiktligt uppträder i elektroniska system. Felet kommer sig av felaktigt eller bristfälligt utformad programvara eller maskinvara som ger upphov till felaktiga resultat eller signaler. Vanligen är själva problemet mycket tillfälligt och svårt att spåra, men konsekvensen förblir.

I digital elektronik kallas ”glitch” ofta spänningsspik (en: voltage spike), som kan orsakas av strömrusning vid simultant ledande transistorer, och kan orsaka hasard[förtydliga], att logiken ger felaktigt resultat med funktionsstörningar. En störande, ofta svårfunnen spik på digital signal kan också kallas glitch.

Ordet härstammar från det tyska ordet glitschen, ”slinta”.

(Källa: Wikipedia)

Min reflektion idag är om det inte finns ”glitchar” på andra områden i livet också.

Citat: Vanligen är själva problemet mycket tillfälligt och svårt att spåra, men konsekvensen förblir.

Visst kan vi väl uppleva livet som så ibland, det är något som återkommer gång på gång inom oss i våra handlingar eller reaktioner eller känslor som är mycket svårt att spåra upphovet och källan till, men det är ytterligt konkret för oss gång på gång när det händer. Låter vi det bara passera eller ignorerar det, kommer det kanske fortsätta all the time, men om vi stannar upp och reflekterar över det och bollar ärligt med någon annan, i alla fall med oss själva, då kan det hända att miraklet sker och tendensen, trenden, riktningen och vägen blir en annan i fortsättningen.

Glitchen kan utebli.