HumorLästipspoesi

Den sanna överheten

Ingen bävar för konungen
som sitter på sin tron.
Ingen darrar för biskopen
som dock är en hög person.

Ingen skälver för länsman
som blev borta utan spår.
Och ingen är rädd för sotaren
i sina unga år.

Ungdomen vördar ingen
auktoritet minsann.
Men en person är de rädda för:
bilbesiktningsman.

För denne fruktar dynamitard,
polis och justitieråd.
Hos honom tigger riksdagsmän
och chefredaktörer om nåd.

Hos honom står pastorn och boxaren
sida vid sida i kö.
Inför honom står ombudsmannen
och skälver som ett rö.

Han tager emot dem en efter en
i förkrossande upphöjdhet.
Han är svenskarnas enda allmänt
erkända auktoritet.

(Alf Henrikson)