OmvärldsbevakningPersonligt

Kandidat-drag

”Skapa en mental lista över minst tre kandidatdrag. Kandidat-drag är de mest lovande drag som kan göras i en viss position.” (hämtat från en schacksida på nätet)

Sådana ”drag” kan man göra i livet också. Alltså steg som jag tar som är avgörande för resten av livet. Det är av största vikt att man tar sig en rejäl funderare innan man gör sitt drag. Valet får konsekvenser som styr livet i en viss riktning.

Det kan komma fler tillfällen att göra ett kandidatdrag, avgörande val, men det vet man inte i förväg.