OmvärldsbevakningPersonligt

Digitalister

Digitalister är de som är ständigt uppkopplade och allestädes tillgängliga. Överallt och alltid.

En rättegång inleddes igår i Österrike, där en ung jurist gjort en anmälan till domstolen gentemot stora Facebook (FB). Han menar att FB överskrider sina befogenheter när det gäller insamling av data om sina användare. Det finns ett begrepp inom det här området som heter Big Data, och det innebär att företag (som t.ex. FB) loggar, sparar och sammanställer stora mängder data om sina användare och kan på så sätt göra en kartläggning om användarens vanor, intressen, kontakter, nätverk, ja – i stort sett om användarens hela liv. Jag tror inte att alla tänker på det.Och jag tror inte att alla är medvetna om det heller.

Big data. Ju mer en användare berättar om sig själv, desto mer indata lagras i databasen om just den användaren. Plötsligt kommer reklamerbjudanden om varor som enligt Big data just du är intresserad av. Det kan vara reseerbjudanden, klädreklam, motionstips som kostar, det är Facebook-grupper som handlar just om det du och dina vänner skriver om och ger sina Likes. Tummen upp och det genererar reklam och kommersialism, utan att du bett om det. Vi får höra och se vad rättegången leder till. FB menar att de följer europeisk lagstiftning, juristen som anmält dem menar det motsatta. Den som lever får se vad som händer.

Vi som är uppkopplade via dator, Mac, Ipad eller smartphone, med automatiska aviseringar och Notiser som i tid och otid skickas till oss, vi kan nog sägas vara digitalister. Digitala i många avseenden. Är vi fullt ut medvetna om vad det innebär?