MiljöskildringnaturenPersonligtpoesi

Avstressad miljö kl. 07.03

Solen går upp över bleka träd och stubbar
och målar nyanser med ljus och skuggor. Naturen andas ut.
Färglösa grenar vajar i morgonbrisen. Nöjda.
Strandskatan går vippande åt ena hållet – hör en mask under ytan.
Kajan sveper och fiskmåsen stirrar.

Bussen gungar och söver, blinda resenärer.
Björkstammarna böjer sig bakåt, från vinden.
Inlindade i förväntningar står plikterna på rad
vi vill mycket, kan mindre, orkar inte
ta oss ur stressen och paniken och kraven.

Bakåtlutad, innerligt trött och glad
insiktsfullt och avslappnat sittande.
Eken klagar inte eller knotar. Den böjer sig inte.
Den står där år efter år och suger. Vatten.
Det som behövs.