LästipsPersonligt

Förändring

Things do not change; we change.
Not until we are lost do we begin to understand ourselves.

(Thoreau)

Alla tänker på att förändra mänskligheten. Ingen tänker på 
att förändra sig själv. 

(Tolstoj)