HistoriaOmvärldsbevakningPersonligtSpråkvetenskap

”Även tystnaden har sitt slut” (2)

Min text på denna plats den 23/12 handlade om Även tystnaden har sitt slut, och texten handlade om Ingrid Betancourt som blev tillfångatagen av Farc-gerillan och hållen som gisslan under 7 långa år. Ett citat och tips från god vän.

Så här i juletid kan vi också konstatera att det vid andra historien funnits tillfällen då tystnaden brutits och Någon har sagt sitt ord. Hela julen firas till minne av just ett sådant tillfälle när den månghundraåriga tystnaden bröts och Gud Fader sa ett ord, eller sände sitt ord till jorden. Det är så att Jesus i bibeln kallas för Logos som sändes till oss. Logos är grekiska och betyder Ord. Eller i bestämd form: Ordet. Vi har t.ex. ordet logik som härstammar från detta. Även geologi och biologi har sin språkliga ändelse ur ordet Logos. Logoped är en person som jobbar med människors röster.

Om jag igen anknyter till att tystnaden bröts och att det i historien uttalades ett Ord, måste det innebära något märkligt, enastående, outstanding, unikt och avgörande. Så är det i detta fall, menar jag.

Några enkla ord om – enligt många, även för mig – svåra ting: Man talar ibland om den treenige Guden. Fader, son och helig Ande. Treenigheten brukar avbildas med en triangel med ett öga i mitten. Tre sidor, men bara en triangel. Ibland talar man om att även vatten är treenig: flytande vatten, vattenånga och is. Allt är vatten, bara olika former i olika sammanhang. Ett ägg är treenigt: gula, vita och skal. Alla delar utgör tillsammans ett ägg. En byggnad är treenig, ibland t.o.m. fyr-enig: höjd, bredd, längd (och finns det källare måste vi tillägga djup). Universum är treenigt: bredd, höjd och längd. Vi människor är treeniga – vi har uttrycket: ande, själ och kropp. Och på samma sätt: Fader, son och helig Ande är den treenige Guden. Om vi använder ytterligare en treenighet kan vi säga så här: Fadern är tanken, Jesus (sonen) är Ordet och den helige Ande är Handlingen. Tanke, ord och handling. Det som vi gör på en dag handlar egentligen om detta: vi tänker, vi pratar, vi handlar. Vårt livsrum.

Om vi utgår från rubriken: Även tystnaden har ett slut, och för in vårt resonemang om tanken, ordet och handlingen, då blir det begripligt (i alla fall för mig, hoppas för dig) att tanken som är tyst lät ordet bli hört. Jesus blev född in i vår värld. Ordet uttalades. Ordet sändes till oss. ”Och ordet blev människa och bodde ibland oss” skriver Johannes i sitt evangelium. Han fortsätter: ”Och ordet var från början…och ordet blev människornas ljus”. Det handlar om Jesus helt enkelt.

Tystnaden har nått sitt slut. Julen satte stopp för den. När sen Jesus lämnade vår värld, fortsätter den helige Ande Guds handlingar i vår värld. I och genom människor som öppnar sig för Honom.

Fortsatt GOD JUL till alla!