LitteraturPersonligt

Den inre kampen

”En del i att mogna är att uppfatta de motsatta tendenserna utan att fästa alltför stor vikt vid dem. Att låta alla sorters känslor få finnas och känna hur de drar åt olika håll utan att låta sig föras alltför långt ifrån huvudspåret. 

Motstridiga känslor är besvärliga men inte farliga. Bara för att man tillåter känslor måste man inte omsätta dem i konkreta handlingar – att känna är inte synonymt med att göra.”

(Patricia Tudor-Sandahl)

Kloka ord, så här i adventstid.