HumorOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Ordbävningar och Insiktslyftning, Aforismer och Tänkespråk

Jag lägger idag en ny bekantskap till mitt liv, i raden av bekantskaper på nätet. Man kan nog inte kalla nätkontakter, vilka man har enbart via nätet, för vänskapskontakter, det har jag insett vara omöjligt. I alla fall för min del. Vänskap har man mer ”live”, eller IRL som det heter nuförtiden. In real life.

Den nya bekantskapen – som för mig är är en rolig och intressant sådan – heter Anna Källdén och hon är Ordläkare. Bara det ordet gör mig nyfiken. I allra högsta grad intressant. Inte Ordlekare, utan Ordläkare. Hon menar att ord kan man både leka och läka med. Intressant. Och intressant så till den milda grad att hon nu lever på att jobba med företag och deras kommunikation för att läka med ord och aforismer och lära ut nya sätt att kommunicera. Intressant. Inledningen på artikeln jag hittade lyder så här:

”Anna Källdén gillar ordbävningar och insiktslyftning, och kallar sig för ordläkare. I boken Antingen så känns det rätt eller så tjänstefel, har hon samlat sina aforismer. Man kan leka och läka med ord på en arbetsplats, säger hon.”

Är det inte underbart: ordbävningar, insiktslyftning, antingen känns det rätt, eller så tjänstefel….!!!!

Hennes favoritaforismer är dessa:

• Tiden läker våra sår, men ord både läker och sår.
• En åsikt som baseras på en insikt har större utsikt att nå sin avsikt.
• På skrivbordet är det bra om varje hög är låg, annars kan du bli det.
• Bakom varje klagomål döljs ett outtalat önskemål.
• En måltid är den tid då målet ska vara uppnått.
• För att vara riktigt inne måste man sticka ut.
• Ett klockrent minne är alltid tidlöst.
• Allt är inte mejligt.
• Gilla laget eller gilla läget.
• Kunskap bör alltid gå före kön.
• Skillnaden på en chef och en ledare är att den ena är översittare, den andra är översättare.

Läs mer om denna spännande Ordläkare.