Personligtpoesi

Årsringar

Ett träd bär
alla sina årsringar.
En människa bär
alla sina erfarenheter.

År läggs till år,
alla åldrar-
det lilla barnet
vårt vuxna jag.

Årsringar växer
utanpå varandra,
nära tillsammans,
bildar en helhet.

Från boken ”HÄR VILL JAG VARA – komma till ro utan att stagnera ” (Kerstin Hesslefors Persson). Fick denna dikt från en vän.