Personligtpoesi

Jag vilar hos dig

Jag vilar hos dig.
Innesluten i din tanke.
Omfamnad av din andedräkt.
Innefattad av din själ.

Jag vilar hos dig.
Andas ut och andas in.
Dig.
Känner värmen
och det Osynliga.
Som finns.

Jag vilar hos dig.
I livet som är större
än oss själva.
Större än oron.

Jag vilar hos dig.
Oavsett allting.
Oavsett meningsbyggen
och kroppshållning.

Jag vilar hos dig.
Oavsett kartbildens avstånd
är du nära.
Närmare än de kroppar som
råkar befinna sig intill.

Jag vilar hos dig.