OmvärldsbevakningPersonligt

Härskartekniker

(Enligt Berit Ås, som definierade och populariserade de fem härskarteknikerna efter psykologen Ingjald Nissens teori, är tidigare professor i socialpsykologi.)

I juli förra året skrev jag om detta, men återkommer nu igen och påminner om risken att själv utöva eller bli utsatt för härskartekniker. Jag har mött flera anledningar till att ta upp detta ämne igen, både för egen del och för andra.

De fem härskarteknikerna:

  • Osynliggörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbelbestraffning
  • Påförande av skuld och skam
Ås skriver om dessa tekniker framför allt utifrån ett kvinnoperspektiv och hur kvinnor kan uppleva det i sina relationer med män. Jag lämnar det därhän och ger några reflektioner utifrån mitt perspektiv, både i nära relationer, i föreningsliv och på arbetsplatser. Jag menar att dessa tekniker finns överallt där människor interagerar med varandra. Där det finns kontrollbehov, avundsjuka, brist på bekräftelse och ett inre behov av dominans. Och detta behov kan finnas hos både män och kvinnor. Det är jag helt övertygad om.
Jag har sett och upplevt chefer som utövar sin makt med ett par av ovanstående tekniker, i föreningssammanhang, jag har sett i familje- och släktrelationer hur man tillämpat en del av de fem punkterna, jag har sett i sammanhang där avundsjuka råder att någon eller några av punkterna används på ett mycket sofistikerat sätt. Påtagligt.
Och under allt ligger någon form av dåligt självkänsla, dåligt självförtroende, en svag självbild, en enorm osäkerhet omkring frågan: “vem är jag”? Då ligger de fem punkterna av härskarteknik väldigt nära till hands att ta till för att komma i “överläge” igen.
Hur ska man bemöta härskartekniker när man märker att man är utsatt för det?

Det finns sätt att möta härskartekniker – motstrategier och bekräftartekniker, framtagna av studenter vid Stockholms universitet.


Härskarteknik                                  Motstrategi                           Bekräftarteknik
  • Osynliggörande                       Tag plats                                 Synliggörande
  • Förlöjligande                            Ifrågasättande                        Respekterande
  • Undanhållande                         Korten på bordet                    Informera
  • Dubbel bestraffning                 Bryta mönstret                       Dubbel belöning
  • Skuld och skam                        Intellektualisera                    Bekräfta rimliga normer


Läs mer mer om detta:

>>http://www.aftonbladet.se/wendela/article15422015.ab
>>http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=35132