LitteraturPersonligt

Du är mer än du anar – om att bli vän med sin själ

Tommy Hellsten skriver i boken ”Du är mer än du anar – om konsten att bli vän med sin själ”:

”Om människan inte har någon kontakt med sin själ, blir livet tomt. Egot strävar då efter att fylla tomrummet, men det tar till fel metoder. Det är bara själen som kan skänka livskänsla, djup fullbordan och mening åt livet.”

”Ingenting får människan att växa lika mycket som motgångar och problem. En människa som har framgång med allt hon företar sig blir i längden odräglig. Hon saknar ödmjukhet och djup. Hon är som ett ännu obearbetat stycke marmor som iakttar stenhuggarens arbete med de andra blocken och drar slutsatsen att hon är fullkomlig eftersom hon får vara ifred. Men hennes tur har ännu inte kommit.”

”Svårigheterna kommer och vi behöver dem, för utan svårigheter skulle vi bli olidligt inbilska och självtillräckliga.”