HistoriaSpråkvetenskap

Karantän

På 1300-talet drabbades Europa av Digerdöden, eller Pesten, med ett annat ord.  På grund av bristen på mark i olika europeiska städer, t.ex. Venedig, och därmed oförmågan att kunna ta hand om alla döda som låg överallt, fick man ta till olika metoder för att få bort liken från marken. Det gick så långt att man byggde flottar av stockar och staplade döda kroppar på dem och sen sköt man ut dem på vattnet så att de flöt ut från land.

När man började förstå att smittan spreds genom råttor var det försent, men ledningen för staden Venedig beslöt att alla skepp som kom med last till Venedig fick ligga för ankar ute på redden i fyrtio dagar innan de fick tillträde till hamnen för att lossa lasten. Och än idag är siffran fyrtio – quaranta på italienska – en påminnelse om just detta: båtarna låg i karantän (quaranta) i fyrtio dagar. Därav ordet karantän.