OmvärldsbevakningPersonligtträning

Existentiell hälsa

Åtta grundstenar för existentiell hälsa, enligt WHO (World Health Organisation)

1. ANDLIG KONTAKT: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. MENING OCH SYFTE MED LIVET: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. UPPLEVELSE AV FÖRUNDRAN ÖVER TILLVARON: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4. HELHET: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5. ANDLIG STYRKA: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. HARMONI OCH INRE FRID: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7. HOPPFULLHET OCH OPTIMISM: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. EN PERSONLIG TRO som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

Tips på hur du tränar själen:

+ Fundera över om dessa byggstenar finns i Ditt liv. Sök medvetet efter dem och medvetandagör dem i ditt dagliga liv.

+ Låt de olika delarna i ditt liv hänga samman. Var den hela människa som du är, där alla delar är viktiga och inget att skämmas för.

+ Låt dikter, konst, musik, annan litteratur, sånger som säger något om de här byggstenarna också vara ett medvetet val från dig. Låt det vara tyst omkring dig ibland och när du väl lyssnar på något, gör det medvetet och upplev konsten.

+ Öppna dig för någon och våga prata om det som finns inom dig och inom dem. Prata med en hjärtevän, din kollega, dina vänner, en vän. Fråga dem till exempel om vad som ger dem hopp i tillvaron.

+ Träffa andra människor i sammanhang och aktiviteter som hjälper dig att väcka din förundran. Använd olika verktyg för detta: kameran, att måla, att skriva om livet, om harmoni och så vidare. Betrakta vackra saker. Rör dig i naturen och upplev moder Jord.

+ Samla på sådant som är viktigt för dig. Samla det och gör dessa saker som ett medvetet val, för att de är viktiga för dig. Samla gärna dina foton i en bok, kanske ska dina bilder och /eller dina texter mynna ut  i en bok? Eller kanske inte? Det avgörande för dig är din inre process.