LitteraturPersonligt

Vardagsro

Dock göras mig dagarna långa
ibland i min gröna berså.
Är jag en av de mycket för många
eller en av de mycket för få?
Jag också, skulle man tycka,
kunde väl finna en bro
som leder, om inte till lycka, 
så bara till vardagsro.
(Nils Ferlin)