Omvärldsbevakning

Pisa

I vilken riktning är den svenska skolan på väg? Och vad ligger bakom larmrapporten om våra 15-åriga skolelevers alarmerande och dåliga resultat? Journalisten och författaren Maciej Zaremba, skribent på DN, ropar högt och har ett tydligt budskap om varför det ser ut som det gör idag. Varför sjunker 15-åringarnas kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse? Läs hans tankeväckande artikel:

>>http://www.dn.se/nyheter/sverige/maciej-zaremba-hur-kunde-sverige-utarma-sin-lararkar/

Pisa är förkortning för: Programme for International Student Assessment