OmvärldsbevakningPersonligt

Härskartekniker

De fem härskarteknikerna:

  • Osynliggörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbelbestraffning
  • Påförande av skuld och skam
(Enligt Berit Ås, som definierade och populariserade de fem härskarteknikerna efter psykologen Ingjald Nissens teori, är tidigare professor i socialpsykologi.)
Ås skriver om dessa tekniker framför allt utifrån ett kvinnoperspektiv och hur kvinnor kan uppleva det i sina relationer med män. Jag lämnar det därhän och ger några reflektioner utifrån mitt perspektiv, både i nära relationer, i föreningsliv och på arbetsplatser. Jag menar att dessa tekniker finns överallt där människor interagerar med varandra. Där det finns kontrollbehov, avundsjuka, brist på bekräftelse och ett inre behov av dominans. Och detta behov kan finnas hos både män och kvinnor. Det är jag helt övertygad om.
Jag har sett och upplevt chefer som utövar sin makt med ett par av ovanstående tekniker, i föreningssammanhang, jag har sett i familje- och släktrelationer hur man tillämpat en del av de fem punkterna, jag har sett i sammanhang där avundsjuka råder att någon eller några av punkterna används på ett mycket sofistikerat sätt. Påtagligt.
Och under allt ligger någon form av dåligt självkänsla, dåligt självförtroende, en svag självbild, en enorm osäkerhet omkring frågan: “vem är jag”? Då ligger de fem punkterna av härskarteknik väldigt nära till hands att ta till för att komma i “överläge” igen.
Det finns mycket att skriva om och fundera på kring dessa frågor. Jag lär nog återkomma tror jag.