OmvärldsbevakningPersonligt

Anna-Karin Hatt

Lyssnade igår på IT-och energiminister Anna-Karin Hatt. Hon talade om digitaliseringen av den svenska skolan. Tänkvärt och intressant att få höra hennes tankar om den globala satsningen på detta område i Sverige i allmänhet och i Skolsverige i synnerhet.

Den avgörande frågan i våra skolor är inte frågan om antalet datorer, utan att vi kan ändra vårt tänke- och arbetssätt när det gäller det livslånga lärandet där de digitala resurserna naturligtvis kommer att spela en avgörande roll.

Är hon kvinna för sin hatt? Jag tror det. Hon verkar påläst och kunnig.