OmvärldsbevakningPersonligt

Waterfront, Stockholm

På konferens i huvudstaden, Framtidens lärande, på Waterfront congress hall vid Centralen. Jag tycker att rubriken för konferensen, som samlar ca 3000 personer, skulle heta Dagens lärande eller Nuets lärande istället. Det är som att namnet annars flyttar fram det viktiga med livslångt lärande. Man kan ju inte skjuta lärandet framåt hela tiden, vad blir det då för vits med den här typen av möten?
Dagligt lärande, dagliga upptäckter och möten, det ger mening och innehåll till livet. Framtidens lärande vet vi inget om. Det jag kan lära mig idag är att inse att jag inte är färdig, utan på väg på lärandets väg, ibland bred – men ibland  väldigt snårig och svårframkomlig. Men spännande.