fotokonstPersonligt

Andrum

Eftersom ägget är Ett ägg, men det består av tre delar, så att vi kan säga att ägget är en treenighet. Skalet, vitan och gulan. På samma vis är vi människor också en treenighet: kropp, själ och ande. Kroppen och själen är det nog inte så många som tvivlar på. Att människan också har en ande, det kanske någon kan hysa tvivel om. Jag tror ändå på att det finns ett inre rum. Jag tror att det finns ett rum längst inne i oss som kan vara ett tomrum eller ett andrum. Ett rum som är avsett för Den som är vårt upphov. Inte så förvånande att tänka på att vi är skapade till Hans avbild: treenig. Fader, Son och helig Ande.

När vår ande är tom, är risken stor att det kan bli som när man pumpar upp oljan eller naturgasen ur jordens innandöme att marken kan sjunka ihop p.g.a. tomrummet. Vår tillvaro och mänsklighet har ett behov av uppfyllelse i det inre rummet. Jag tror att tomhet därinne innebär – förr eller  senare i livet – att ropet blir allt starkare efter mening och mål i livet.

Jag önskar dig att finna det. Han som ropade ut: “Kom till mig du som är törstig och drick! Den som tror på mig, i hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram”. Detta sa han om Anden som alla som tror på honom skulle få.