LitteraturOmvärldsbevakningPersonligt

Information till döds?

Om boken Information till döds?  från bokförlaget Adlibris webbsida:

“Den totala mängd lagrad information som finns i världen idag uppgår till cirka 800 000 000 000 gigabyte, och den totala mängd information som hushållen i USA konsumerar per dag är nära 3 600 000 000 000 gigabyte. Hur påverkar all denna information människan? Finns det någon gräns för hur mycket information en människa kan konsumera? Och vad är bra och dålig information?


I boken ”Information till döds?” tar den amerikanska författaren, Clay A. Johnson – bland annat ansvarig för Barack Obamas valkampanj på Internet – upp dessa dagsaktuella frågor. Boken har fått stor uppmärksamhet i USA, då det är den första bok som på ett övergripande sätt tar upp konsekvenserna av att leva i ett modernt informationssamhälle. Boken ger också praktiska råd för hur man kan förhålla sig till all den mängd information som når oss via tv, Internet, smartphones och andra mediekanaler.

Clay A. Johnson har gjort sig känd för sitt arbete med att försöka få politisk information mer öppen och tillgänglig för en bred allmänhet. Tillsammans med några medarbetare startade han 2004 Blue State Digital, ett företag vars syfte är att understödja och sprida information om demokratiska presidentkandidater och icke-vinstdrivande organisationer.”

I tidskriften Datorn i utbildningen (DIU nr 2/2013) skriver krönikören och läraren Daniel Sandin:“Jag håller på att bli fet! Det är en klen tröst, men jag är inte ensam. De flesta av mina elever är fetare, ja de är i själva verket smällfeta. Gemensamt rusar vi rakt mot döden, och den den falafel jag just ska sätta i mig har inte det minsta med saken att göra. Det stora boven i detta sammanhang är istället all den information jag och de flesta anddra i samhället ständigt konsumerar”.

“De är som sagt på väg att bli så informationsfeta att de alla riskerar att få allvarliga hälsoproblem, både bokstavligt och bildigt talat. […] Grundtesen är att man måste hålla en informationsdiet. Johnson föreslår att man gör upp ett strikt schema för hur och när man intar informationen. Istället för att hela tiden låta t.ex. Facebook, Twitter och mailprogram signalera när ny information finns tillgänglig, så ska man avsätta speciell tid till dessa aktiviteter. Man ska inte låte programmen arbeta i bakgrunden utan stänga ner dem, och därmed själv ta kontroll över när man vill ta del av dem.[… ] Man ska börja med att vara ifrån t.ex. Facebook i en kortare stund, för att sedan öka tidsintervallen. Det räcker att testa själv för att inser hur rätt han har. Inte trodde jag att det skulle vara så svårt att låta bli att plocka upp mobilen ur fickan bara för att kolla lite. Testa själv! Och framförallt: be eleverna vara utan sin mobil en hel lektion och se hur de reagerar.”

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185311405