fotokonstPersonligt

Tre små korta ord

Tro, hopp och kärlek –
tre små korta ord
verkar så sköra och veka
på en grym och hatisk jord.

Kanske ändå de små orden
om de får blomma ut,
kan ge kraft och frid på jorden,
där hatet rådde förut.

Låt tron få växa sig stark,
och hoppet ge dig framtiden åter
så att kärleken i mänsklighetens mark
kan slå rot och att du oförätten förlåter.

Helt säkert får då vår närmiljö
en ny atmosfär
och världen långt borta blir ett eko
av atmosfären vi har här.

(1994)