Personligt

Solfläckar

Solkighet. Det perfekta. Finns det?
Snorkighet. Uppriktighet. Bär det?
Att vara banal och enkel, funkar det?
Helighet och härlighet.
Delaktighet och ärlighet.

Kan de samsas?
Varaktighet och tystnad, sambo?

Det handlar om varaktighet och tystnad i sund symbios.

Sol och fläckar, hör ihop helt enkelt.
Bloss avlossas, smuts faller av eller förtärs.
Solens glöd varierar i gult, rött och orange.
Samma sol, samma energi, samma intensitet.
Ändå fläckar som inte ens hettan tar kål på.
Tankar som ger huvudbry och hopp.
Sanningar som stärker och ger mod.
Var god och lys!

Du har tillåtelse till det med fläckar och allt.
Skiftande i färgskalans alla toner.

Det är skönt.