Personligt

Till minnet av en god människa

Min vän,

Svart på vitt

För tidigt rycktes du bort
ditt liv blev alltför kort.

Du livet till många andra människor gav,
men nu lagt ner din egen vandringsstav.

Vi vill tacka dig för det fina du gett
att dina ögon alltid till andras bästa har sett.

Vi tänker på dig, med ögon fyllda av en sorgens och tacksamhetens tår,
minnet av dig oss värmer under många, många år.

Tack.