OmvärldsbevakningPersonligt

Nyckelkompetenser

EU har identifierat åtta nyckelkompetenser som man menar är en förutsättning för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering och anställningsbarhet. Dessa kompetenser är:

 1. Kommunikation på modersmålet
 2. Kommunikation på främmande språk
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 4. Digital kompetens
 5. Lära att lära
 6. Social och medborgerlig kompetens
 7. Initiativförmåga och företagaranda
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Tänkvärda punkter.

Någon sa: ”Tänk inte barnets hjärna som ett arkiv, utan som en verkstad”. Och jag undrar: varför inte tänka likadant om oss vuxna och vår hjärna: den är heller inget arkiv, utan en dynamisk plats för verkstadsarbete, utveckling, förändring… En utmaning denna dag.

Läs mer om Nyckelkompetenserna:
http://skollyftet.se/tag/eus-nyckelkompetenser/
http://ikt-pedagog.blogspot.se/2008/12/digital-kompetens-en-av-eus-tta.html