Personligt

Asociala medier

”Alla har Facebook utom Siv, för hon har ett eget liv”.

Den lilla versen gav jag idag till en god vän som skrattade hjärtligt åt absurditeten. Man blir dock lite fundersam och eftertänksam nu på kvällen över Facebook efter den senaste nyhetsförmedlingen där kylslagna och blåslagna ungdomar i Göteborg upprört och skärrat berättar om Plusgymnasiet och upploppet där idag. Allt har sin upprinnelse i en ung tjejs idiotiska och sadistiska behov av att hänga ut andra tjejer i 13-14-årsåldern på Facebook och framställa dem med text och bild som horor och ingående beskrivningar av dem och deras mest privata områden och kroppsdelar. På Facebook.

Sociala medier som väldigt lätt kan bli asociala medier när missbruket slår till och förstör den i grunden goda idén som jag tror ligger bakom Facebook och andra sociala medier och mötesplatser. Allt i den heliga anonymitetens namn. Man kan utge sig för att vara någon annan än den man i verkligheten är och sen är det – inbillar man sig – fritt fram att leva ut sina allra lägsta drifter.

Återigen besannas det gamla uttrycket i den gamla Boken: ”tungan är som en eld; betänk hur en liten eld även kan antända en stor skog”. Allt gott kan missbrukas i det ondas tjänst. Nu hoppas vi och tror att göteborgarna sansar sig och använder vett och förnuft och att de mobiliserar de goda krafterna och avslöjar en apart människas illvilja.