MiljöskildringPersonligt

Hej mitt Vinterland

Hej mitt vinterland, nu är jag här
Nu biter frosten i min kind, ty kall är kvällen.
Hej mitt vinterland, se månen där
Den lyser kyligt kring, på mörka himlapällen.

Bjällrans klang nu friden stör
När vi genom skogen kör.
Bofink uti granens topp
Förlåt att vi väckte dig opp.

Hej mitt vinterland nu är jag här
Och vinter håll i dig.
Nu blinkar stugans ljus mot mig
I mitt vita vinterland.

Hej mitt vinterland, nu är jag här
Nu biter frosten i min kind, ty kall är kvällen.
Hej mitt vinterland, se månen där
Den lyser kyligt kring, på mörka himlapällen.