MiljöskildringPersonligt

Refug

Refug, från latinets refugium, som betyder ”tillflyktsort”, är en upphöjning i vägbanan som avgränsar olika körfält och alltså visar vilket/vilka körfält fordonet ska ligga i. Refugens kanter är oftast satta i kantsten. En refug kan ibland vara till hjälp på en bred, hårt trafikerad väg som ”mellanstation” när fotgängare ska korsa gatan. Refuger används ofta i dolda korsningar så att inte fordon tar svängen för brett via mötande fordons körfält vilket blir en situation med risk för krock.
(källa: Wikipedia)

Vi behöver refuger här i livet, tillflyktsorter, tillflyktsplatser, tillflyktsmänniskor…
I den odödliga och tidlösa Boken står det: ”Herren är min tillflykt”. ”The Lord is my refuge.”
”El Señor es mi refugio”. “Le Seigneur est mon refuge”.

Tänk att få uppleva det. Mitt i livet.

Refug i Paris…