Personligt

Pilgrimsvandring (2)

Fetblad

Huruvida jag kommer att bli en frekvent pilgrimsvandrare, vet jag inte idag. Men upplevelserna, inramningen och gemenskapen i fredags under de två mil vandringen varade dröjer sig kvar. Vi fick höra och lära oss om de sju ledorden för pilgrimsvandraren: Långsamhet, Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Delande och Andlighet. Ett sätt att komma ihåg dem lärde oss vår vandringskaplan är att tänka på ordet FETBLAD, där varje bokstav utgör den initiala bokstaven i de sju ledorden. Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet, Delande. Smaka på orden. Känn in dem och tänk in dem i ditt liv. Får de plats? Finns det utrymme för dem och den verklighet som ryms i dem? Kan moderna människor, anno 2012, ta till sig sådana ord och begrepp och leva i och med dem? Finns den landningsbanan i vårt inre, så att själen kan landa i dessa jordnära begrepp?

Naturligtvis finns det en tanke med antalet ord: 7. Det är fullkomlighetens tal för att jordens och människans tal är 4 och Guds tal är 3. Tillsammans är de fullkomliga. Gemenskap, sämja, frid och naturlighet. Någon sa: ”var som Gud! – Bli människa!”

All sann andlighet är naturligt mänsklig och all sann mänsklighet är djupt andlig där människan i all sin brist och trots alla sina svagheter omfamnas och överväldigas av nåd och kärlek. Om andligheten bara svävar i det blå och fjärmar sig från det mänskliga, så blir den farlig, svärmisk eller fanatisk. Nej, fram för mera damm på våra skor och nådens glädje i hjärtan av kött och blod som känner, pulserar och längtar efter liv.

Jag tror att jag ska låta de sju orden sjunka in i mitt liv och kanske kan jag lära mig att leva som pilgrim – mitt i vardagen. Det låter spännande. Och jag tror att jag behöver det.